Αυτόματο Γεμιστικό Σωλήνων Διxτιού

Το Αυτόματο Γεμιστικό Σωλήνων Διxτιού παρέχει έναν απλό και εύκολο τρόπο για να γεμίσετε γρήγορα κενούς σωλήνες διχτυού.

Τεχνική Περιγραφή


Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για να γεμίσει κενούς σωλήνες διχτυού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το γέμισμα των σωλήνων διαφόρων μηχανών, όπως: κλειστικές μηχανές, μηχανές Girsac, κλειστικές μηχανές κουπακίων. Επίσης, μπορεί να γεμίσει σωλήνες διαφορετικού ύψους και διαμέτρου, με πλεκτό και εξωθημένο δίχτυ ή άλλους παρόμοιους τύπους διχτυού.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

  • Μεταλλικός σκελετός από ειδικά διαμορφωμένη λαμαρίνα και κοιλοδοκούς με τρεις στρώσεις αντισκωριακής βαφής (δύο συστατικών)
  • Δύο (2) ειδικά διαμορφωμένες κυλινδρικές βούρτσες, οι οποίες τοποθετούν αυτόματα διάφορους τύπους διχτυών σε άδειους σωλήνες
  • Κύρια μετάδοση κίνησης μέσω κατάλληλου κινητήρα μετάδοσης κίνησης
  • Κατάλληλο για διαμέτρους σωλήνων από 60 mm έως 250 mm (χειροκίνητα ρυθμιζόμενο άνοιγμα των βουρτσών) και ύψος σωλήνα από 800 mm έως 2000 mm (μηχανική ρύθμιση ύψους)