Αυτόματο Γεμιστικό Σωλήνων Διxτιού

Τεχνική Περιγραφή Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για να γεμίσει κενούς σωλήνες διχτυού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το γέμισμα των σωλήνων διαφόρων μηχανών, όπως: κλειστικές...

Τεχνική Περιγραφή


Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για να γεμίσει κενούς σωλήνες διχτυού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το γέμισμα των σωλήνων διαφόρων μηχανών, όπως: κλειστικές μηχανές, μηχανές Girsac, κλειστικές μηχανές κουπακίων. Επίσης, μπορεί να γεμίσει σωλήνες διαφορετικού ύψους και διαμέτρου, με πλεκτό και εξωθημένο δίχτυ ή άλλους παρόμοιους τύπους διχτυού.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

  • Μεταλλικός σκελετός από ειδικά διαμορφωμένη λαμαρίνα και κοιλοδοκούς με τρεις στρώσεις αντισκωριακής βαφής (δύο συστατικών)
  • Δύο (2) ειδικά διαμορφωμένες κυλινδρικές βούρτσες, οι οποίες τοποθετούν αυτόματα διάφορους τύπους διχτυών σε άδειους σωλήνες
  • Κύρια μετάδοση κίνησης μέσω κατάλληλου κινητήρα μετάδοσης κίνησης
  • Κατάλληλο για διαμέτρους σωλήνων από 60 mm έως 250 mm (χειροκίνητα ρυθμιζόμενο άνοιγμα των βουρτσών) και ύψος σωλήνα από 800 mm έως 2000 mm (μηχανική ρύθμιση ύψους)