Γραμμή Διαλογής, Ταξινόμησης & Συσκευασίας Σταφυλιών

Η Γραμμή Διαλογής, Ταξινόμησης & Συσκευασίας Σταφυλιών επιτρέπει μια καλύτερη, ταχύτερη και πιο αυτοματοποιημένη επεξεργασία για τα προϊόντα σας.

Τεχνική Περιγραφή


Γραμμή Διαλογής, Ταξινόμησης & Συσκευασίας Σταφυλιών (διαλογή, ζύγιση και τυποποίηση).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 • Ο μεταλλικός σκελετός είναι από λαμαρίνα που έχει ηλεκτροσυγκολληθεί και βαφεί κατάλληλα, με όλα τα εσωτερικά μέρη από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304
 • Αναβατώριο γεμάτων κιβωτίων, αποτελούμενο από έναν τρακτερωτό  PVC  ιμάντα από κόκκους PVC και ρυθμιζόμενους πλάγιους οδηγούς, για την καθοδήγηση των γεμάτων κιβωτίων στην κύρια γραμμή
 • Ραουλομεταφορέας γεμάτων κιβωτίων, αποτελούμενος από ράουλα PVC ειδικού τύπου, με ειδικά ρουλεμάν και στις δύο άκρες για αθόρυβη λειτουργία
 • Ανοξείδωτοι πάγκοι εργασίας AISI 304, κατά μήκος και των δύο πλευρών της γραμμής
 • Κάθε θέση εργασίας διαθέτει χώρο όπου ο εργαζόμενος μπορεί να τοποθετήσει κουπάκια, τσάντες, κενά χαρτοκιβώτια και την αντίστοιχη ζυγαριά
 • Βοηθητικά τραπέζια εργασίας, κατά μήκος και των δύο πλευρών της γραμμής
 • Αναλόγια για τη στήριξη των γεμάτων κιβωτίων, τοποθετημένα σε κεκλιμένη θέση
 • Ζυγαριές, σε κάθε θέση εργασίας, με εύρος μέχρι και 15 kg / 5 gr
 • Στηρίγματα γεμάτων κιβωτίων, τοποθετημένα στην κορυφή κάθε ζυγού, σε κλίση
 • Μεταφορική ταινία χαρτοκιβωτίων, για τη συσσώρευση των γεμάτων χαρτοκιβωτίων
 • Ραουλομεταφορέας για συσσώρευση γεμάτων κιβωτίων
 • Ταινίες σκάρτων, τοποθετημένες κάτω από τον κάθε πάγκο εργασίας κάθε γραμμής, μια σε κάθε πλευρά του κύριου σκελετού
 • Αναβατώριο σκάρτων, που οδηγεί τα προϊόντα σε κενό bin
 • Αλυσομεταφορείς άδειων κιβωτίων, τοποθετημένοι κάτω από τους πάγκους εργασίας, ένας σε κάθε πλευρά του κύριου σκελετού
 • Ελεύθεροι ραουλόδρομοι για την τροφοδοσία κενών χαρτοκιβωτίων, ένας σε κάθε πλευρά του κύριου σκελετού, για εύκολη τροφοδοσία χαρτοκιβωτίων
 • Κύριος ηλεκτρικός πίνακας για τη λειτουργία και τον έλεγχο της γραμμής

Μοντέλο-Θέσεις Εργασίας

Πλάτος Μήκος Ύψος
6+6 4.250 mm 11.550 mm 1.700 mm
9+9 4.250 mm 14.650 mm 1.700 mm
12+12 4.250 mm 17.650 mm 1.700 mm
15+15 4.250 mm 20.750 mm 1.700 mm